2020

November 1-22 | Föreställningar utav CAMERA – en musikal om Ingrid Bergman, på Teater Spira i Jönköping.  Oktober 1-31 | Föreställningar utav CAMERA – en musikal om Ingrid Bergman, på Teater Spira i Jönköping  September 16 | CLIMATE AID...